01:14:51
Dominoe - Here I Am

01:10:03
Billy Idol - Mony Mony (2001 Remastered Version)

01:06:45
Ofra Haza - Im Nin'alu